AAA
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
I. Krasicki

Witaj na naszej stronie

Rada Rodziców


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie

 

Przewodnicząca – p. Kamila Rzepecka

Zastępca Przewodniczącego - p. Kinga Umańska

Skarbnik – p. Agnieszka Roksela

Sekretarz- Protokolant - p. Agnieszka Kotlicka 

Spotkania Rady Rodziców:

 

 

L.P. TERMIN SPOTKANIA          GODZINA
1. 20.09.2017 r. 17.30
2. 8.11.2017 r. 17.15
3. 13.02.2018 r. 17.00