AAA
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
I. Krasicki

Witaj na naszej stronie

Organizacja roku szkolnego

 

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 

04.09.2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017 r. – 31.01.2018 r.

I półrocze

01.02.2018 r. – 22.06.2018 r.

II półrocze

31.10.2017 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2017 r.

Dzień Wszystkich Świętych

02.11.2017 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

29.01.2018 r. – 11.02.2018 r.

Ferie zimowe

29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.05.2018 r.

Święto Pracy

02.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

04.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2018 r.

Boże Ciało

01.06.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.06.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

Wakacje

 

 

Terminy klasyfikacji


I półrocze -2017/2018 r.

20.12.2017 r. – zwrot 22.12.2017 r.

Pisemne informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
z przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi ocenami zachowania- wychowawcy klas.

03.01.2018 r.

Ustne informacje o przewidywanych ocenach
z przedmiotów i zachowania-nauczyciele uczący w danej klasie.

 

10.01.2018 r.- zwrot 12.01.2018 r.

Pisemne informacje o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania-wychowawcy klas.

 

17.01.2018 r.- godz. 16.00

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna.

 

II półrocze -2017/2018 r.

23.05.2018 r.- zwrot 25.05.2018 r.

Pisemne informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
z przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi ocenami zachowania- wychowawcy klas.

 

30.05.2018 r.

Ustne informacje o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania- nauczyciele uczący w danej klasie.

06.06.2018 r.- zwrot 08.06.2018 r.

Pisemne informacje o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i zachowania- wychowawcy klas.

 

13.06.2018 r.-godz.16.00

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna.


 

Spotkania z rodzicami


TERMIN

KONSULTACJE

ZEBRANIA

20.09.2017 r.

………………………………………

16.30 – klasy 1-3

17.00 - klasy 4 -7

08.11.2017 r.

15.30 - 17.00

………………………………………

06.12.2017 r.

15.30 - 17.00

16.30 – klasy 1-3

17.00 - klasy 4 -7

03.01.2018 r.

15.30 – 17. 00

………………………………………

17.01.2018 r.

ZEBRANIA POKLASYFIKACYJNE

…………………………………………

18.00 – klasy 1-3

18.15 - klasy 4 -7

21.03.2018 r.

…………………………………………..

16.30 – klasy 1-3

17.00 - klasy 4 -7

04.04.2018 r.

15.30 – 17. 00

………………………………………

09.05.2018 r.

15.30 – 17. 00

16.30 – klasy 1-3

17.00 - klasy 4 -7

13.06.2018 r.

ZEBRANIA POKLASYFIKACYJNE

……………………………………………….

18.00 – klasy 1-3

18.15 - klasy 4 -7